Duo housle a klávesy 

 

 
 
 Klávesové duo je profesionálním komorním tělesem v Jihočeském kraji, které nabízí hudební doprovod ke svatebnímu obřadu a na firemní akce.
 
 Výhodou kláves je, že můžeme při hrání klasické slavnostní svatební hudby použít rejstřík varhan a svatební pochod tak může mít bohatou monumentální chrámovou harmonicku akustiku. Oproti tomu při hře moderní hudby můžeme zprostředkovat dominující housle připomínající zvuk láskyplného hoboje za doprovodu čistého a harmonicky barevného klavíru.
 
Toto svatební hudební duo housle s klávesy s bohatým repertoárem doporučujeme k Vaší svatbě pro jeho výjimečnou citlivost.
 
 
Hudební ukázka: